Advokatfirmaet Anne Birgitte Lett
Møderet for landsret
__________________________________________________________________________________________________________


                                                          Advokatfirmaet Anne Birgitte Lett beskæftiger sig fortrinsvis med:

  • Strafferet, som forsvarer
  • Bistand til ofre for forbrydelser
  • Samvær/Forældremyndighed
  • Værgemålssager


Anne Birgitte LettAdvokat Anne Birgitte Lett er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Hun er desuden udnævnt af Justitsministeriet til af føre beneficerede sager for byret og landsret.

Hun har indtil 2002 været ansat i anklagemyndigheden.

Advokat Anne Birgitte Lett har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti gennem forsikringsselskabet TRYG efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Virksomheden indgår i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Jytte Lindgård.

Advokat Anne Birgitte Lett er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, som afspejles i de advokatetiske regler.

Persondatapolitik, Klik her.

De regler, der særligt gælder for udøvelsen af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokater indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller
www.advokatsnaevnet.dk.
 

       "Min erfaring som anklager i mere end 20 år,
        har givet mig et enestående kendskab til
        anklagemyndighedens mål og strategier.
        Jeg er trænet i de formelle reglers muligheder
        og begrænsninger. Det er en kæmpe fordel,
        når jeg skal tilrettelægge forsvaret for dig."

                                              Anne Birgitte Lett

Kontakt:

Advokat Anne Birgitte Lett
NHG Advokater
Niels Hemmingsens Gade 10, 3
DK-1153   København K


 
Mail:   abl@advolett.dk
Telefon: (+45) 33 93 03 30

CVR.nr.:  2756  3619
Bank: 2228 3490 368 727