Advokatfirmaet Anne Birgitte Lett
Møderet for landsret
__________________________________________________________________________________________________________


                                                          Advokatfirmaet Anne Birgitte Lett beskæftiger sig fortrinsvis med:

  • Strafferet, som forsvarer
  • Bistand til ofre for forbrydelser
  • Samvær/Forældremyndighed
  • Asylsager


Anne Birgitte Lett

Advokat Anne Birgitte Lett er beskikket af Justitsministeriet i Danmark
og er medlem af Advokatsamfundet. Hun er desuden udnævnt af
Justitsministeriet til at føre beneficerede sager for byret og landsret.

Hun har indtil 2002 været ansat i anklagemyndigheden.

Advokat Anne Birgitte Lett har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti
gennem forsikringsselskabet AIG efter de af Advokatsamfundet fastsatte
regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor
advokatvirksomheden udøves.

Virksomheden er en del af advokatfællesskabet NHG Advokater.
NHG Advokater udgøres af 7 selvstændige advokater.

       "Min erfaring som anklager i mere end 20 år,
        har givet mig et enestående kendskab til
        anklagemyndighedens mål og strategier.
        Jeg er trænet i de formelle reglers muligheder
        og begrænsninger. Det er en kæmpe fordel,
        når jeg skal tilrettelægge forsvaret for dig."

                                              Anne Birgitte Lett


Kontakt:
Advokat Anne Birgitte Lett
NHG Advokater
Niels Hemmingsens Gade 10, 5.
Postboks 15
DK-1001   København K

Mail:   abl@advolett.dk
Telefon: (+45) 33 93 03 30
Telefax: (+45) 33 93 03 10

CVR.nr.:  2756  3619

Bank reg.nr.:  2228
Bankkonto:  3490 368 727